Krav på återförsäljare

Kraven för att kunna registrera ert företag som återförsäljare hos Expofy är följande:

– Registrerat företag inom passande kategori.
– Försäljning av liknande produkter eller att du vill utöka ditt sortiment med dessa produkter.
– Säljer produkten vidare.

Avtalet är inte bindande från någon av parterna, dock utvärderar Expofy AB alla avtal kvartalsvis och har rätt att avsluta avtalen om målen sannolikt inte uppnås.

Expofy AB har när som helst rätt att förändra avtalen och gällande priser och villkor som presenteras i Expofy ÅF’s websida och i köpvillkor ÅF.

  • Kontaktuppgifter

  • Företagsuppgifter