Selma Torg

På Selma Lagerlöfs torg är ombyggnationerna fullt igång och det är mycket händer på platsen. För att få en bättre överblick över område har vi tagit fram och producerat en överblickskarta tillsammans med Göteborgslokaler. Kartan har placerats inne i parkeringshuset samt i centrum av torget så att man enkelt ska se vart de olika verksamheterna befinner sig.

Samarbete med: Göteborgslokaler