Köpvillkor företag

Köpvillkor Företag

1.Tillämpning

1.1 Expofy AB med organisationsnr. 556851-0092, (nedan ”Expofy”) har framtagit och har rätten till ett sortiment av olika varor och tjänster (nedan ”Produkterna”). Produkterna framgår av sortimentet som vid var tid presenteras i Expofy’s webbutik, expofy.se

1.2 Den som Expofy tillhandahåller Produkterna till definieras nedan som ”Kunden”.

1.3 Dessa köpvillkor reglerar Expofy’s och Kundens rättigheter och skyldigheter vid tillhandahållande av Produkterna, samt parternas härtill angränsande förhållande i övrigt, om ingenting annat skriftligen har avtalats mellan Expofy och Kunden. Kunden accepterar dessa köpvillkor genom att ingå avtal med Leverantören avseende tillhandahållande av Produkter efter att ha givits möjlighet att ta del av dessa köpvillkor.

1.4 Dessa köpvillkor gäller i den omfattning annat inte är uttryckligen avtalat mellan Kunden och Leverantören.

1.5 Expofy’s köpvillkor och prislista gäller från och med 2023-03-03 och ersätter tidigare av Expofy’s publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Expofy’s webbutik utgör Expofy’s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Expofy’s webbutik samt i övriga publikationer har webbutiken företräde.

2. Pris och betalning

2.1 Priserna i expofy’s webbutik uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor och förutsätter att order läggs via expofy’s webbutik samt att original i korrekt format kommer oss tillhanda i samband med orderläggning. Eventuell extra hantering av filer såsom korrigeringar och ändringar debiteras enligt gällande prislista.

2.2 Expofy äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Expofy och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.

2.3 Expofy erbjuder följande betalsätt: kortbetalning, faktura, delbetalning, & Swish. Enkelt och smidigt – kontakta oss om du har frågor kring din betalning.

Betala direkt med Swish-appen i din telefon. När du slutför din beställning hos oss så ligger betalningen och väntar på att godkännas i din Swish-app i mobilen. Limitgräns för betalning med Swish bestäms av din bank. Det kan behöva sättas en tillfälligt högre limit för din Swish-betalning om beloppet i kundvagnen är större än den limit du har angett som standard.

Betala enkelt med Swish på Expofy!

När du väljer att betala med Swish öppnar du din Swish-app och kontrollerar att de förifyllda uppgifterna är korrekta. Du godkänner köpet med Mobilt BankID och får direkt en bekräftelse på betalningen. Pengarna dras samtidigt från ditt anslutna konto. För att skaffa Swish, kontakta din bank eller läs mer på www.getswish.se

OBS! Kräver senaste versionen av Swish-appen. Version 3.0 (släpptes 12 januari i App Store, Google Play samt Windows Store).

Så här fungerar det i praktiken:

När du slutfört ordern hos Expofy skickas transaktionen till Swish. När du öppnar Swish-appen visas en dialogruta ifylld med ordersumman och rätt uppgifter. Välj betala om allt ser rätt ut.

Avser kommun, landsting, statliga myndigheter samt svenska företag med kreditvärdighet. Kreditupplysning utförs på samtliga företag. Villkor för beviljad faktura ställs av Svea Ekonomi. Enskilda firmor måste vara registrerade hos bolagsverket för att kunna faktureras. Betalningsvillkoret är 30 dagar. Vid betalningspåminnelse tillkommer lagstadgad avgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid inkasso tillkommer inkassoföretagets kostnader och avgifter.

Fakturering hanteras av Svea Ekonomi AB som nås på telefon 08-735 90 00. Du kan även ringa eller maila oss om du har frågor kring fakturering. Leverans sker alltid till den adress som företaget har registrerad hos bolagsverket.

Allmänt

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Expofy överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Leveranser sker alltid till folkbokförd adress men du kan även logga in med ditt Bank ID och ändra leveransadressen på din försändelse. Din adress hämtas online i kundvagnen.

Vanliga frågor Mitt köp blir nekat när jag väljer betalsättet faktura, varför det?

Det görs alltid en kreditkoll vid varje köptillfälle där vi kollar en rad olika saker. Har du frågor kring varför ditt köp blir nekat är du välkommen att kontakta SveaWebPay.

Jag har betalt fakturan men fått en påminelse, måste jag betala påminnelseavgiften?

Har du betalt fakturan de senaste dagarna kan du bortse från påminnelsen, vill du vara helt säker på att vi mottagit din betalning (det kan ta upp till tre bankdagar innan vi ser din betalning) kan du alltid kontakta SveaWebPay.

Jag har fått en påminnelse trots att jag har returnerat varorna.

Kontakta SveaWebPay så hjälper vi dig!

Jag har fått fakturan men inte några varor.

Självklart ska du inte betala fakturan om du inte fått några varor, kontakta oss så hjälper vi dig.

Kan jag beställa en fakturakopia?

Har du tappat bort din faktura kan du få en ny från SveaWebPay För att kunna skicka ut fakturakopia behöver vi följande uppgifter; Ditt namn, fullständigt fakturanummer alternativt ditt person/organisationsnummer samt vilken butik du handlat i.

Kan jag flytta fram förfallodatumet på min faktura?

Du kan kontakta SveaWebPay om du vill flytta fram förfallodatum på din faktura under förutsättning att fakturan inte är förfallen. Förfallodatum kan som längst flyttas fram 10 dagar. Det gäller dock inte på kontoavi/fakturor.

Kan jag dela upp min faktura?

Självklart kan du det! På de flesta fakturor från SveaWebPay finns ett lägsta belopp att betala. Observera att betalningen måste vara SveaWebPay tillhanda senast på förfallodagen för att delbetalningen ska vara giltig. Du kommer därefter få en kontoavi skickad till dig i mitten på varje månad tills hela beloppet är slutbetalt.

En betalkortsorder läggs enbart via hemsidan, ej telefon. Din beställning belastas på det kortnummer du angett.

Visa & Mastercard via SVEA WebPay accepteras. Vid misstänkt otillbörligt kortköp förbehåller vi oss rätten att begära in personnummer för verifiering av adress. I dessa fall levereras varor endast till folkbokförd adress. I dagsläget så tar vi inte American Express, Diners club eller kort utgivna utanför Europa.

Allmänt kortbetalningar:

Vi sparar inte ert kortnummer i vårt system. Endast banken har tillgång till kortnumret.

Din betalning är säkrad genom SVEA WebPay. Kortnumret skickas genom en krypterad förbindelse direkt till banken. SVEA WebPay secure server software (SSL) är industristandard och tillhör en av de bästa mjukvaror när det handlar om säkra betalningstransaktioner.

3. Fraktkostnad
3.1 Expofy debiterar kunden frakt enligt följande fraktklasser som baseras på storlek och vikt på godset:

Fraktklass 1 (Små gods, såsom exempelvis broschyrställ i plexi och liknande.)

Fraktklass 2 (Mindre gods, såsom exempelvis Roll Uper, beachflaggor, flaggor och liknande.)

Fraktklass 3 (Mindre men skrymmande gods, såsom vepor, långa roll uper och liknade.)

Fraktklass 4 (Större gods, såsom Diskar, Podium, tygväggar och liknade.)

Fraktklass 5 (Stora skrymmande gods, såsom PopUper, stora skyltar, tält osv.)

Fraktklass 6 (Riktigt stora skrymmande gods, såsom hela monterpaket, långa rullade vepor etc.)

3.2 Endast en frakt, baserat på den högst klassade produkten debiteras per order oavsett antalet produkter som orden innehåller.

3.3 Fraktpriserna är fasta och debiteras enligt gällande prislista. Fraktkostnaden läggs alltid på direkt i kassan och gäller för leverans till ett leveransställe.

4. Leverans

4.1 Normalorder levereras från oss senast 10 arbetsdagar efter av oss godkänd order. Leveransdagen är den dag vi beräknar att produkter anländer till er angivna adress. Direkt efter beställning kommer en beställningsbekräftelse automatiskt att genereras av webbutiken och skickas till Kunden per e-post för att informera Kunden om att ordern är mottagen korrekt. Inom 24 timmar från godkänd order kommer ett formellt ordererkännande att skickas till Kunden per e-post innehållande leveransdatum, samt totalpris.

4.2 Expofy anlitar UPS och i förekommande fall DHL AB för leverans av produkterna. Till företag levereras godset direkt till leveransadressen. Godset levereras till kunden normalt inom 1-3 dagar efter leverans från vår fabrik. UPS gör normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8:00 och 17:00 vardagar, finns ingen på plats görs ett nytt försök att leverera godset nästa arbetsdag. Efter tre försök kommer godset att levereras tillbaka till avsändaren och kunden får då stå för kostanden av ny utkörning.

4.3 Risken för Produkten går över på köparen när varan avlämnats till transportör.

4.4 Äganderätten till Produkten övergår från Expofy till Kunden när Kunden till Expofy har erlagt full betalning för Produkten.

4.5 Expofy har rätt att vid tillhandahållandet av Produkterna använda sig av underleverantör.

5. Kundens medverkan etc

5.1 Kunden skall förse Expofy med tillräcklig information samt på annat sätt medverka till köpet så att Expofy skall kunna fullgöra köpet.

6. Garanti

6.1 Expofy lämnar 1 års funktionsgaranti på alla våra märkes displaysystem. Fel som kan härledas till brister i systemets fabrikslevererade funktion ersätts med nytt system. Garantin omfattar alltså inte yttre stötskador eller klämskador på systemet. Ej heller smuts, grus eller damm i systemet eller mekaniskt slitage på bilder p.g.a felaktigt handhavande. Garantin omfattar inte heller våra ”no-brand” system, tryckt media eller produkter såsom vepor och/eller banderoller.

6.2 Vid reklamation skall kund maila in sitt reklamationsärende till info@expofy.se, viktigt är att ange kunduppgifter, ärende, beskrivning av bristen, samt bilder som påvisar bristen i varan.  Baserat på den information kunden lämnar i mailet kommer kvalitetsansvarig på vår fabrik, normalt inom 48 arbetstimmar, att återkomma till kunden med besked om lämplig hantering av reklamationen.

7. Ansvar

7.1 Om Kunden gentemot Expofy önskar göra gällande påföljder avseende brist i Expofy’s åtagande, såsom fel eller försening i tillhandahållande av Produkten, skall Kunden göra det skriftligen inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt bristen dock inte senare än 7 dagar efter att Produkten har levererats. Om sådan reklamation inte görs har Kunden inte någon rätt att göra gällande påföljder.

7.2 Expofy ansvarar endast för brist i sitt åtagande om Expofy har handlat försumligt eller uppsåtligt.

7.3 Expofy är aldrig ersättningsskyldig för skada hos Kunden till ett belopp som övertiger vad Kunden har erlagt till Expofy för den eller de Produkter som Expofy’s brist avser. Expofy är härtill aldrig ersättningsskyldig för indirekt skada hos Kunden eller tredjemansskada. Ersättning utgår heller inte om Kunden har försäkring som täcker skadan.

7.4 Expofy har inget ansvar för fel eller skada som förorsakats av material tillhandahållet av Kunden eller av bristfälligheter i informationen från denne.

7.5 Vad som anges i punkterna 7.1 – 7.4 avseende Expofy’s ansvar gäller även för skada på eller förlust av egendom tillhörigt Kunden såsom datafiler, original och andra handlingar brist i Kundens egendom. Om Kunden skickar sådan egendom till Expofy på ett av Expofy icke anvisat sätt ansvarar Expofy inte i något fall för händelsen att egendomen kommer bort eller förstörs.

7.6 Kunden ansvarar för att denne har upphovsrätt och andra nödvändiga rättigheter för att Expofy ska kunna tillhandahålla aktuella Produkter och att tillhandahållandet av Produkten inte medför intrång i tredje mans upphovsrätt eller annan rätt. Om Kunden saknar sådana rättigheter och Expofy härav orsakas någon form av skada ska Kunden ersätta Expofy för all sådan skada. Om tredje man av ovan angiven anledning gentemot Expofy gör gällande intrång i dennes rätt ska Kunden på Expofy’s begäran vidta erforderliga rättsliga och andra åtgärder för att hålla Expofy skadeslös.

7.7 Transportskada eller transportförsening skall senast på ankomstdagen av leveransen anmälas direkt till UPS eller DHL alternativt till Expofy via mail till info@expofy.se Expofy kan erbjuda att vidareförmedla er anmälan om transportskada till transportören men Expofy kommer inte att ta vidare ansvar för att ersätta transportskada, i enlighet med gällande leveransvillkor.

8. Force Majeure

8.1 Vardera parten är under alla omständigheter befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av partens åtagande hindras av någon omständighet som parten skäligen inte kunnat råda över eller förutse, och vars följder parten inte heller rimligen kunnat undvika eller övervinna. Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, olyckshändelser.

8.2 Om omständighet av i punkten 8.1 angivet slag inträffar framflyttas tidpunkten för parternas respektive prestationer till dess hindret undanröjts. Om prestationens fullgörande förhindrats enligt punkten 8.1 mer än tre månader äger vardera parten utan ersättningsskyldighet eller ansvar skriftligen frånträda Avtalet.

9. Övrigt

9.1 Leverantören hämtar inte ut returer mot postförskott.

9.2 Dessa avtalsvillkor ändrades senast den 2023-03-03. Leverantören kan när som helst ändra avtalsvillkoren. Sådan ändring skall dock inte tillämpas på ett avtal som Kunden och Leverantören har ingått före de ändrade villkoren har hållits tillgängliga för Kunden.

9.3 Svensk rätt ska vara tillämplig på förhållandet mellan Kunden och Leverantören. I den mån tvist uppstår mellan Kunden och Leverantören avseende tillhandahållande av Produkt eller härtill angränsande förhållande i övrigt ska sådan tvist lösas av svensk allmän domstol.

9.4 Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt.

9.5 Förutom vad som angivits i ovan försäljningsvillkor gäller köplagen.