Showroom > Banderoller > Vasakronan – Återbruket

Vasakronan – Återbruket

Vasakronan – Återbruket

Samarbete med: Vasakronan

Att riva ett hus innebär inte att allt måste slängas utan i stället kan man ta vara på det som faktiskt går att återanvända. Vid Lilla bommen i Göteborg pågår en stor ombyggnation där både nya hus förs upp och gamla hus rivs. Här har fastighetsbolaget Vasakronan startat upp ett av sina största återbruksprojekt där de tar användbart material från de gamla husen och använder till nya projekt.

Exempelvis kommer armeringsjärnen att plockas ner för att bli nytt stål och ett kök som tidigare fanns i fastighet flyttas till en annan lokal. Ett fantastiskt projekt som vi hoppas att fler fastighetsbolag tar efter.

För att skapa bättre information kring projektet har vi fått producera informativa staketbanderoller som placerats runt om bygget. På så sätt vet förbipasserande vad som faktiskt sker innanför arbetsplatsen.

När huset har blivit helt demonterat kommer Vasakronas nya fastighetsprojekt Kaj 16 att ta plats på rivningstomten. Detta är en fastighet vars stomme kommer att byggas helt i trä.

Produktkategori: Vepor


Utforska mera

Stads Teatern

Banderoller | Bygg | Skyltning

Faktum – Kalenderutställning 2021

Event | Kreativa koncept

Valand – Majblommans plats

Skyltning

BK Häcken – Säsongsavslutning

Banderoller | Event