Köpvillkor Privatpersoner

1. Tillämpning

1.1 Expofy AB med organisationsnr. 556851-0092, (nedan ”Expofy”) har framtagit och har rätten till ett sortiment av olika varor och tjänster (nedan ”Produkterna”). Produkterna framgår av sortimentet som vid var tid presenteras i Expofy’s webbutik, expofy.se

1.2 Dessa köpvillkor reglerar Expofy’s och dina rättigheter och skyldigheter vid tillhandahållande av Produkterna, samt parternas härtill angränsande förhållande i övrigt, om ingenting annat skriftligen har avtalats mellan Expofy och dig. Du accepterar dessa köpvillkor genom att ingå avtal med Expofy avseende tillhandahållande av Produkter efter att ha givits möjlighet att ta del av dessa köpvillkor.

1.4 Dessa köpvillkor gäller i den omfattning annat inte är uttryckligen avtalat mellan dig och Expofy.

1.5 Expofy’s köpvillkor och prislista gäller från och med 2019-12-11 och ersätter tidigare av Expofy’s publicerade köpvillkor. Varorna som presenteras genom Expofy’s webbutik utgör Expofy’s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Expofy’s webbutik samt i övriga publikationer har webbutiken företräde.

1.6 Expofy ingår inte avtal med minderåriga utan endast med myndiga personer, (personer över 18 år).

2. Kontakt och support
2.1 Expofy’s kundtjänst är öppen alla vardagar mellan 09.00 – 17-00.
Kundtjänst svarar på frågor som kommer via e-post inom 48 timmar vardagar.

Kontaktuppgifter:
Tel: 0771-75 35 00
E-post: info@expofy.se

3. Pris och betalning
3.1 Priserna i expofy’s webbutik uppdateras i realtid. Observera att priser visas som exklusive moms men du kan se inklusive moms (25%) nedanför exklusive moms priset. Moms och eventuell fraktkostnad redovisas på ordersammanställningen i kassan innan du bekräftar ditt köp. Priserna är angivna i svenska kronor och förutsätter att order läggs via expofy’s webbutik samt att original i korrekt format kommer oss tillhanda i samband med orderläggning.

3.2 Expofy äger rätt att ändra publicerade priser utan föregående avisering. Mellan Expofy och dig som kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.

3.3 Försäljning sker till privatpersoner mot förskottsfaktura.

3.4 Om betalningen uteblir vid fakturaköp makulerar vi ordern 7 dagar efter att ordern inkommit.

3.5 Betalningsvillkor för förskottsfaktura innebär att vi startar produktionen då vi ser att betalning inkommit på vårt konto.

4. Personuppgifter
4.1 Expofy kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter, utan medgivande, från personen ifråga till tredje part. Detsamma gäller för e-postadresser. Genomförd beställning innebär att du samtycker till att dina person-/företagsuppgifter registreras i våra kundregister. Vi använder en del av uppgifterna i information eller marknadsföringssyfte men då enbart för att vi vill kontakta dig.

Dina personuppgifter lagras hos vår ekonomisystemsleverantör (fortnox.se). Endast behörig personal har behörighet att logga in (med starkt lösenord som förnyas regelbundet).

Som konsument och som kund hos oss har du rätt att om registrerade uppgifter begära:
– utdrag av registrerade uppgifter
– att registrerade uppgifter ändras
– att registrerade uppgifter raderas

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt.

5. Fraktkostnad
5.1 Expofy debiterar kunden frakt enligt följande fraktklasser som baseras på storlek och vikt på godset:

Fraktklass 1 (Små gods, såsom exempelvis broschyrställ i plexi och liknande.)

Fraktklass 2 (Mindre gods, såsom exempelvis Roll Uper, beachflaggor, flaggor och liknande.)

Fraktklass 3 (Mindre men skrymmande gods, såsom vepor, långa roll uper och liknade.)

Fraktklass 4 (Större gods, såsom Diskar, Podium, tygväggar och liknade.)

Fraktklass 5 (Stora skrymmande gods, såsom PopUper, stora skyltar, tält osv.)

Fraktklass 6 (Riktigt stora skrymmande gods, såsom hela monterpaket, långa rullade vepor etc.)

5.2 Endast en frakt, baserat på den högst klassade produkten debiteras per order oavsett antalet produkter som orden innehåller.

5.3 Fraktpriserna är fasta och debiteras enligt gällande prislista. Fraktkostnaden läggs alltid på direkt i kassan och gäller för leverans till ett leveransställe.

6. Leverans
6.1 Normalorder levereras från oss senast 10 arbetsdagar efter av oss godkänd order. Leveransdagen är den dag vi beräknar att produkter anländer till er angivna adress. Exempelvis: Om du beställer vardagar före kl. 15.30 skickas ordern iväg inom 7 vardagar ifrån fabrik, du har normalt varan hos dig efter 1-3 vardagar.

Skulle ordern bestå av produkter eller volymer som föranleder längre leveranstid än ovan angivet kommer vi att kontakta dig via telefon eller mail för att komma överens om leveranstiden.

Direkt efter beställning kommer en beställningsbekräftelse automatiskt att genereras av webbutiken och skickas till dig per e-post för att informera dig om att ordern är mottagen korrekt. Inom 24 timmar från godkänd order kommer ett formellt ordererkännande att skickas till dig per e-post, innehållande specifikation av din beställning samt totalpris.

6.2 Till privatpersoner levereras produkterna med UPS hemleverans, eller i förekommade fall DHL till utlämningsställe närmast dig.

6.3 Du som konsument har rätt att häva köpet utan kostnad vid eventuell försening.
Om leveranstiden överstiger utlovad maximal leveranstid och om leveransförseningen beror på Expofy eller något förhållande på vår sida, kan du som kund häva avtalet genom att skriftligen meddela Expofy om detta. Expofy åtar sig då att återbetala hela beloppet inom 30 dagar. Om försening uppstår kontaktar vi dig omedelbart efter att försening kommit oss till kännedom.

6.4 Risken för Produkten går över till dig som kund vid mottagande av produkten.

6.5 Äganderätten till Produkten övergår från Expofy till dig när du till Expofy har erlagt full betalning för Produkten.

6.6 I det fall du som kund väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiterar vi dig en kostnad motsvarande frakt (tur och retur), postförskottsavgift samt en hanteringsavgift på 195 kronor.

6.7 Expofy har rätt att vid tillhandahållandet av Produkterna använda sig av underleverantör.

6.8 Vid kompletterande order med olika tidsintervall kan tryckmaterialet variera.

6.9 Om en produkt skadats i under transporten rekommenderar vi dig att snarast anmäla skadan till transportbolaget samt meddela Expofy därom.

7. Kundens medverkan etc

7.1 Du som kund ska förse Expofy med tillräcklig information samt på annat sätt medverka till köpet så att Expofy ska kunna fullgöra köpet.

8. Garanti
8.1 Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Expofy. Garantin är även personlig vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand inte kan få produkten reklamerad hos oss.

8.2 Du har alltid rätt att packa upp varorna och kontrollera funktion och finish men observera att vid eventuell reklamation skall varan återsändas i väsentligen oförändrat skick.

8.3 Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Fel på produkt som anmärkes på ska ha uppkommit före eller vid leveranstillfället. För fel som uppstår efter leverans kan inte Expofy hållas skyldig om felet uppstår till följd av kunds oaktsamhet eller ovarsam hantering som ej är förenlig med produktens utformande eller förväntade användning.

8.4 Reklamation ska skickas in skriftligt till Expofy via:

– E-post till info@expofy.se

– Post
Expofy AB
Faktorvägen 17 A
SE-434 37 KUNGSBACKA

8.5 En skriftlig reklamation ska innehålla kundnummer, ordernummer samt orsak till reklamation, och om produktskador upptäckts, dokumentation på dessa skador och baserat på den information kunden lämnar i reklamationen kommer kvalitetsansvarig på vår fabrik, normalt inom 48 arbetstimmar, att återkomma till kunden med besked om lämplig hantering av reklamationen.

8.6 Vid godkänd reklamation ersätts kund för eventuella retur- och fraktkostnader.

9. Ångerrätt och returer
9.1 Expofy.se lämnar alltid 14 dagars ångerrätt från det att kunden tagit emot varan, eller en väsentlig del av den, enligt Distansavtalslagen 10 §. Väljer kunden att returnera varan inom 14 dagar svarar kunden för returfrakten. Efter 14 dagar svarar kunden för tur- och returfrakten. Observera att Produkter som specialanpassats genom att de försetts med tryckt material efter kundens önskemål och därför anses ha fått personlig prägel omfattas inte av ångerrätten.

9.2 Vid godkänd retur/reklamation återbetalar Expofy.se hela
beloppet inkl. retur- och fraktkostnader inom 30 dagar.

9.3 Returer skickas till:

Expofy AB
Faktorvägen 17 A
SE-434 37 KUNGSBACKA

9.4 Om en vara skadas eller kommer bort under transporten från Expofy på väg till kund ska Expofy ses som ansvarig. Om en vara skadas eller kommer bort om kund på eget initiativ återsänder den ska kund som är avsändare ses ansvarig för godset. Expofy rekommenderar därför att alla försändelser packas noga i originalförpackning eller likvärdigt emballage. Returförsändelser bör skickas som spårbar sändning.

10. Ansvar
10.1 Om Kunden gentemot Expofy önskar göra gällande påföljder avseende brist i Expofy’s åtagande, såsom fel eller försening i tillhandahållande av Produkten, skall Kunden göra det skriftligen inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt bristen. Om sådan reklamation inte görs har Kunden inte någon rätt att göra gällande påföljder.

10.2 Expofy är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation eller vad som följer av lag.

10.3 Expofy’s ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

Expofy’s ansvar omfattar inte:

  1. Fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion.
  2. Fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Expofy’s instruktioner.
  3. Fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Expofy’s kontroll.

10.4 Kunden ansvarar för att denne har upphovsrätt och andra nödvändiga rättigheter för att Expofy ska kunna tillhandahålla aktuella Produkter och att tillhandahållandet av Produkten inte medför intrång i tredje mans upphovsrätt eller annan rätt. Om Kunden saknar sådana rättigheter och Expofy härav orsakas någon form av skada ska Kunden ersätta Expofy för all sådan skada. Om tredje man av ovan angiven anledning gentemot Expofy gör gällande intrång i dennes rätt ska Kunden på Expofy’s begäran vidta erforderliga rättsliga och andra åtgärder för att hålla Expofy skadeslös.

11. Force Majeure
11.1 Vardera parten är under alla omständigheter befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av partens åtagande hindras av någon omständighet som parten skäligen inte kunnat råda över eller förutse, och vars följder parten inte heller rimligen kunnat undvika eller övervinna. Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, olyckshändelser.

11.2 Om omständighet av i punkten 11.1 angivet slag inträffar framflyttas tidpunkten för parternas respektive prestationer till dess hindret undanröjts. Om prestationens fullgörande förhindrats enligt punkten 11.1 mer än tio arbetsdagar efter orderdatum äger vardera parten utan ersättningsskyldighet eller ansvar skriftligen frånträda Avtalet

12. Övrigt
12.1 Dessa avtalsvillkor ändrades senast den 2019-12-11. Expofy kan när som helst ändra avtalsvillkoren. Sådan ändring skall dock inte tillämpas på ett avtal som Kunden och Expofy har ingått före de ändrade villkoren har hållits tillgängliga för Kunden.

12.2 Expofy följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer, länk till ARN: http://www.arn.se/

Vi använder cookies

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att godkänna accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookie policy.

Privacy Settings saved!
Inställningar för cookies

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Kontrollera dina personliga inställningar här.

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av. De används vanligtvis endast när du använder en funktion på webbplatsen som behöver ett svar, exempelvis när du ställer in cookies, loggar in eller fyller i ett formulär. Du kan ställa in så att din webbläsare blockerar eller varnar dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen fungerar då inte.

För att använda denna webbplats använder vi följande tekniskt nödvändiga cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Vi använder WooCommerce som ett shoppingsystem. För varukorg och orderhantering kommer 2 cookies att lagras. Dessa cookies är absolut nödvändiga och kan inte stängas av.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services