Showroom > Banderoller > Balder – Korallen

Korallen

Samarbete med: Balder

Hur gör man en staketvepa mer intressant för omgivningen? Det är en fråga som man tog ett steg längre när man tog fram designen till staketveporna som skulle placeras runt det nya byggprojektet Sandstenen i Frölunda, Göteborg. Här fick en grupp av barn, som idag bor i området, ta fram var sin teckning som sedan skulle bli ett motiv på staketvepan.

Slutresultatet blev 21 unika teckningar som placerades runt den nuvarande byggarbetsplatsen. Det blev ett nytt och roligt sätt att låta boende i området vara en del av utvecklingen av det nya bostadshuset.

Produktkategori: Banderoller


Utforska mera