Göteborgs Ishockey Cup - Expofy

Göteborgs Ishockey Cup

Samarbete med: Göteborgs ishockeyförbund

I januari spelades Göteborgs Ishockey Cup i Göteborg 🏒. En disk och flera smartwalls producerades för cupens olika spelplatser. Eftersom det är så enkelt att byta ut tyget togs det fram fler motiv då förbundet ville ha användning av systemet även efter cupen. Effektivt och hållbart! 🙌