Showroom > Skyltning > Selma stad – parkeringshus

Selma Stad

Samarbete med: Göteborgslokaler

Vi fortsätter att utveckla Selma stad med Göteborgslokaler. Nu har vi varit med och prytt parkeringshuset vid torget med nya bokstavsskyltar. Nu blir det mycket tydligare över vad man kan hitta på torget.

För att inte begränsa skylten och göra det för komplicerat valde man att sätta ut kategorierna på de olika verksamheterna i stället för deras företagsnamn. På så sätt behöver man inte uppdatera bokstavsskyltarna ifall något företag skulle flytta.

Produktkategori: Skyltar


Utforska mera

Kungsbacka bibliotek

Event | Flaggor

Faktum kalenderutställning

Kreativa koncept | Skyltning

Sofiero slott

Skyltning

Valand – Kranvepa

Banderoller | Bygg