Skyddsprodukter > Handspritstation

Handspritstation

Handspritstationer har blivit en central del i att upprätthålla god hygien och minska spridningen av bakterier och virus i offentliga och privata miljöer. Deras närvaro på arbetsplatser, i butiker, på mässor och event är idag en standard som både personal och besökare förväntar sig.

Handspritstationer för inomhusbruk

På kontoret

På kontoret är handspritstationer avgörande för att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Genom att placera dem vid entréer, mötesrum och andra gemensamma utrymmen, kan företag effektivt främja regelbunden handhygien bland anställda.

I butik

I butiksmiljöer fungerar handspritstationer som en viktig del av kundupplevelsen. De signalerar omtanke om kundens välbefinnande och bidrar till en trygg shoppingmiljö. Genom att placera dem vid ingångar, kassor och andra högtrafikerade områden, uppmuntras kunder att regelbundet desinficera sina händer.

På mässor och event

På mässor och event, där människor samlas från olika platser, är handspritstationer oumbärliga. De hjälper till att minska smittspridning och ger deltagarna en möjlighet att enkelt upprätthålla god handhygien. Att erbjuda handspritstationer på strategiska platser runt event- och mässområden är ett effektivt sätt att visa ansvar och omsorg om besökarnas hälsa.

Handspritstationer för utomhusbruk

För utomhusmiljöer, såsom utomhusevent, parker eller uteserveringar, krävs handspritstationer som är robusta och tål olika väderförhållanden. Dessa stationer bör vara utformade för att vara hållbara och lätta att använda, även i miljöer där de utsätts för vind och väta. Genom att placera dem på lättillgängliga platser, säkerställs att besökare enkelt kan desinficera sina händer.