Parkering Göteborg - Expofy
Över 300 olika expoprodukter
Leverans inom 7-10 arbetsdagar
Kundtjänst: 0771-75 35 00

Parkering Göteborg

Samarbete med: Göteborgs Parkerings AB och Higab

Det är många byggprojekt på gång i Göteborg just nu. Till exempel så ska det nu börja byggas ett nytt hus vid Masthuggstorget som ska innehålla P-hus, kontor, gymnastiksal och lokaler för kultur.

För att platsen ska få ett trevligare yttre under tiden fick vi i uppdrag av Göteborgs Parkerings AB och Higab att ta fram staketvepor som skulle placeras runt om byggarbetsplatsen. Det innebar att vi fick producera 80 stycken staketvepor som monterades upp på hela 280 meter