Skyltar > Brandskyltar

Brandskyltar

Brandskyltar är en kritisk del av brandsäkerheten i alla typer av byggnader och utrymmen. Skyltarna är vitala för att informera både anställda och besökare om brandutrustningens placering, nödutgångar och procedurer vid en eventuell brand. En välplacerad och tydlig brandskylt kan göra stor skillnad i en nödsituation och är en central del av en ansvarsfull och säkerhetsmedveten verksamhetsmiljö.

Skyltar för brandfara

Skyltar för brandfara är designade för att varna för områden där risken för brand är särskilt hög, samt för att ange placering av brandutrustning som brandsläckare och brandfiltar. De är ofta utformade med internationellt erkända symboler och färger, vilket gör dem omedelbart igenkännbara och lätta att förstå även på avstånd. Denna typ av skyltning är särskilt viktig i miljöer med hög risk för brand, såsom industrianläggningar, kök och laboratorier.

Vem får sätta upp brandskyltar?

Enligt lagstiftning och brandsäkerhetsregler måste brandskyltar sättas upp av ansvariga inom verksamheten eller av särskilt utbildad personal. Det är viktigt att dessa skyltar installeras på korrekt sätt och på strategiska platser där de lätt kan ses och förstås av alla som befinner sig i byggnaden. Regelbunden kontroll och underhåll av skyltarna är också nödvändigt för att säkerställa att de alltid är synliga och i gott skick.

Beställ skyltar hos Expofy

Expofy erbjuder ett brett utbud av brandskyltar och andra skyltar anpassade för olika behov och miljöer. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som passar just din verksamhets unika behov, oavsett om det gäller ett kontor, en offentlig byggnad eller en evenemangsplats. Kontakta oss för att diskutera dina behov och hitta den optimala lösningen för din skyltning.